Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1798)

Page 82 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11798.03.04Rozdziele59Eva HarajdaCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Harajda
21798.05.06Rozdziele29Marcus DraganCatholicmaleMichael DraganMaria Mizik
31798.05.15Rozdziele9Nicolaus TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiAnna Dziadok
41798.05.02Rozdziele23Constantinus FrinckoCatholicmaleBasilius FrinckoTheodosia Kryszczak
51798.06.01Rozdziele55Theodosia BarszczCatholicfemalePhilippus BarszczAnna Cap
61798.06.18Rozdziele50Theodorus HawrylakCatholicmaleDaniel HawrylakXenia Smolej
71798.08.27Rozdziele10Maria GrabaniaCatholicfemaleunknown ?Maria GrabaniaNB no father but legitimate
81798.09.19Rozdziele2Joachimus OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakAnna Pyrzyk
91798.10.13Rozdziele42Andreas DudraCatholicmaleDemetrius DudraAnastasia Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00082.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.