Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1799)

Page 84 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11799.07.02Rozdziele59Anna FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoAnna Borsuk
21799.07.05Rozdziele12Irina DraganCatholicfemaleBasilius DraganMaria SwiatkowskiFather's first name is given as Basilius but he is normally known as Simeon.
31799.07.09Rozdziele31Petrus WojcioCatholicmaleStephanus WojcioAhaphia Dziadok
41799.07.15Rozdziele48Athanasius RusynCatholicmaleSimeon RusynMaria Pyrzyk
51799.08.07Rozdziele41Pantelimon FrinckoCatholicmaleAndreas FrinckoTheodosia Romanik
61799.09.13Rozdziele32Maria LizakCatholicfemaleTheodorus LizakMaria Onyszczak
71799.10.09Rozdziele15Gregorius KocurCatholicmaleStephanus KocurAgatha Czeczuga
81799.12.20Rozdziele14Daniel KarlakCatholicmaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
91799.12.21Rozdziele8Anastasia TylawskiCatholicfemaleBasilius TylawskiAhaphia Hawrylak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00084.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.