Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1801–1802)

Page 88 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11801.02.11Męcina Wielka7Eudokia MuriankaCatholicfemaleBasilius MuriankaTatianna Szopa
21801.08.20Męcina Wielka19Pantolon MikicikCatholicmaleBasilius MikicikPraxedis Szopa
31801.08.20Męcina Wielka14Stephanus ZywanickCatholicmaleGeorgius ZywanickMaria Jurkowski
41801.08.27Męcina Wielka39Maria RusyniakCatholicfemaleJoannes RusyniakAnastasia Karczmarczyk
51801.10.10Męcina Wielka18Joannes BabiakCatholicmaleJacobus BabiakAnastasia Rusiniak
61801.11.10Męcina Wielka22Anna MizikCatholicfemaleAndreas MizikMaria Piroch
71802.01.30Męcina Wielka47Anna ChomikCatholicfemaleTheodorus ChomikAnastasia Szopafather's first and last names are reversed
81802.03.01Męcina Wielka37Maria JuszczakCatholicfemalePetrus JuszczakAnna Ciupka
91802.03.12Męcina Wielka10Eva FecCatholicfemaleJoannes FecTheodosia Karczmarczyk
101802.06.04Męcina Wielka56Maria BorykCatholicfemaleMaximus BorykAnna Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00088.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.