Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1803–1804)

Page 91 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11803.06.21Męcina Wielka32Joannes BabiakCatholicmaleJoannes BabiakMaria Zielem
21803.06.26Męcina Wielka19Maria MykycikCatholicfemaleBasilius MykycikPraxedis Szopa
31803.08.28Męcina Wielka77Joannes JuszczakCatholicmalePetrus JuszczakAnna Ciupka
41804.01.07Męcina Wielka4Josephus SzopaCatholicmaleMichael SzopaAnna Prokopik
51804.02.14Męcina Wielka35Maria SmakułaCatholicfemaleAndreas SmakułaTheodosia Wanca
61804.03.04Męcina Wielka39Thimoteus RusyniakCatholicmaleJoannes RusyniakAnastasia Karczmarczyk
71804.04.10Męcina Wielka14Alexius ZywanCatholicmaleGeorgius ZywanAnna Jurkowski
81804.04.10Męcina Wielka21Maria SmakułaCatholicfemaleJoannes SmakułaAgaphia Pierog
91804.11.11Męcina Wielka36Stephanus JuszczakCatholicmaleBasilius JuszczakTatianna Grabania
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00091.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.