Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1805–1806)

Page 93 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11805.06.27Męcina Wielka55Petrus ZagorskiCatholicmaleJoannes ZagorskiAnna RachelThe house number on the birth record, 55, may be a mistake for 75, since this is the only time the family is associated with House 55.
21805.06.27Męcina Wielka53Paulus BorykCatholicmaleJacobus BorykAnna Chomik
31805.08.11Męcina Wielka42Anna StaszczakCatholicfemaleIgnatius StaszczakEva Zielem
41805.08.15Męcina Wielka46Zuzanna SlimakCatholicfemaleMichael SlimakMaria Karczmarczyk
51805.09.01Męcina Wielka18Maria KretCatholicfemaleJacobus KretAnastasia Rusiniak
61805.10.01Męcina Wielka41Thecla SmarzCatholicfemaleGregorius SmarzAnna Chimczak
71805.10.03Męcina Wielka30Thecla LisowskiCatholicfemaleJoannes LisowskiEva FecHer father is *Joannes* on her birth record, rather than *Andreas*. This is assumed to be an error, since no other Joannes Lisowski appears in these records.
81805.12.15Męcina Wielka19Barbara RusyniakCatholicfemaleBasilius RusyniakPraxedis Szopa
91805.12.18Męcina Wielka29Sawko Djak or MłynarCatholicmaleTheodorus Djak or MłynarAnastasia Pyrz
101806.01.11Męcina Wielka74Stephanus KarczmaczykCatholicmaleMacarius KarczmaczykMaria Zywan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00093.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.