Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841)

Page 101 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.10.01Męcina Wielka29Michael MłynarCatholicmaleDemianus MłynarPelagia Karczmarczyk
21841.10.25Męcina Wielka14Basilius ZywanCatholicmaleMichael ZywanAnna Smakuła
31841.11.15Męcina Wielka47Rosalia ChomikCatholicfemaleJoannes ChomikMaria Smakuła
41841.11.15Męcina Wielka59Matrona KarczmaczykCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Karczmaczyk
51841.11.21Męcina Wielka4Maria SzopaCatholicfemaleMarcus SzopaPraxedis Dyki
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00101.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.