Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1846)

Page 114 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11846.05.21Męcina Wielka42Simeon StopaCatholicmaleGregorius StopaMaria Dziadok
21846.06.10Męcina Wielka55Joannes BorykCatholicmaleSimeon BorykMaria Kret
31846.07.01Męcina Wielka31Thecla KretCatholicfemaleGregorius KretMaria Kaczmaczyk
41846.07.15Męcina Wielka76Michael KaczmaczykCatholicmaleTheodorus KaczmaczykEva Zywan
51846.07.15Męcina Wielka51Thecla SmakułaCatholicfemaleTheodorus SmakułaCatharina Niemcionek
61846.08.05Męcina Wielka10Maria FetzCatholicfemaleBasilius FetzMartha Juszczak
71846.09.09Męcina Wielka13Andreas KaczmaczykCatholicmalePetrus KaczmaczykAnna Smolej
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00114.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.