Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1841)

Page 117 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11841.01.12Wapienne5Tatianna PyrzCatholicfemaleTheodorus PyrzAnastasia Dyki
21841.01.26Wapienne26Anna NyszczotCatholicfemaleStephanus NyszczotRosalia Fryncko
31841.03.01Wapienne24Julianna WarianCatholicfemaleIllegitimate? ?Rosalia Warian
41841.03.13Wapienne1Basilius PyrzCatholicmalePetrus PyrzAnna Grabania
51841.05.22Wapienne12Rosalia FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoMaria Chimczak
61841.07.24Wapienne14Euphimia PrystaszCatholicfemaleNestorus PrystaszEva Warian
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00117.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.