Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1842)

Page 121 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11842.09.27Wapienne7Rosalia SzopaCatholicfemaleAthanasius SzopaCatharina Zielem
21842.10.04Wapienne28Basilius NyszczotCatholicmalePetrus NyszczotAnastasia Szopa
31842.10.15Wapienne26Michael NyszczotCatholicmaleStephanus NyszczotRosalia Fryncko
41842.10.24Wapienne33Joannes KołtkoCatholicmaleDemetrius KołtkoHelena Walewski
51842.12.10Wapienne47Andreas PyrzCatholicmaleJoannes PyrzEva Szopa
61842.12.13Wapienne44Anna FrynckoCatholicfemaleDaniel FrynckoEva Zywan
71842.12.26Wapienne54Anastasia SzopaCatholicfemaleBasilius SzopaAnna Stopa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00121.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.