Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843)

Page 122 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11843.01.05Wapienne21Pelagia KrukCatholicfemaleGregorius KrukMaria Mizik
21843.01.12Wapienne39Maria KrukCatholicfemaleSimeon KrukMaria Paryłowski
31843.01.29Wapienne13Basilius PrystaszCatholicmaleMichael PrystaszAnna Chomkowicz
41843.02.21Wapienne56Eva PyrzCatholicfemaleStephanus PyrzAnna Pyrz
51843.02.25Wapienne6Maximus PyrzCatholicmaleStephanus PyrzAnna Resak
61843.03.03Wapienne8Theodorus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaPelagia Woznak
71843.03.16Wapienne10Julia KrukCatholicfemaleTheodorus KrukMaria Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00122.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.