Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844)

Page 125 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11844.01.11Wapienne31Tatianna PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzAnna Mizik
21844.02.22Wapienne8Theodorus SzopaCatholicmaleJoannes SzopaPelagia Woznak
31844.03.30Wapienne15Alexius PyrzCatholicfemaleGabriel PyrzTatianna Mizik
41844.05.24Wapienne5Rosalia PyrzCatholicfemaleTheodorus PyrzAnastasia Dyki
51844.06.23Wapienne43Petrus TokarczykCatholicmaleStephanus TokarczykMaria Fryncko
61844.06.27Wapienne58Joannes RomanCatholicmaleTheodorus RomanMaria Muranka
71844.07.27Wapienne5Rosalia PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzTatianna Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00125.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.