Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1844–1845)

Page 127 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11844.11.21Wapienne39Anna KrukCatholicfemaleSimeon KrukMaria Pariłowski
21844.12.14Wapienne14Anna PrystaszCatholicfemaleNestorius PrystaszEva Waran
31845.01.04Wapienne1Rosalia PyrzCatholicfemalePetrus PyrzAnna Grabania
41845.01.18Wapienne32Joannes BorsukCatholicmaleAndreas BorsukThecla Szopa
51845.02.01Wapienne29Dionisius WaranCatholicmaleIllegitimate? ?Martha Waran
61845.02.15Wapienne41Basilius KrukCatholicmaleJosaphatus KrukMaria Smolej
71845.02.19Wapienne3Rosalia PyrzCatholicfemaleNicetas PyrzMaria Haluszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00127.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.