Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1845–1846)

Page 129 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11845.08.02Wapienne26Mathias NyszczotCatholicmaleStephanus NyszczotRosalia Frincko
21845.08.02Wapienne2Eva PyrzCatholicfemaleBasilius PyrzMaria Kołtko
31845.09.18Wapienne45Anna FrinckoCatholicfemaleMichael FrinckoMaria Prokipczak
41845.10.01Wapienne15Justina PyrzCatholicfemaleGabriel PyrzTatianna Mizik
51845.10.16Wapienne32Thomas SzopaCatholicmaleAndreas SzopaTatianna Borsuk
61846.01.12Wapienne17Basilius PyrzCatholicmalePaulus PyrzAnna Kruk
71846.01.18Wapienne44Stephanus FrinckoCatholicmaleDaniel FrinckoEva Zywan
81846.02.01Wapienne23Anna CpenCatholicfemaleJoannes CpenMaria Kołtko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00129.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.