Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843)

Page 146 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11843.02.01Rozdziele34Joannes TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiMaria Kruk
21843.02.23Rozdziele49Justina TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiMaria Chomik
31843.03.07Rozdziele18Maria BorsukCatholicfemaleOnuphrius BorsukPelagia SzpakMother's surname is Spak but the mark over the word likely indicates it is abbreviated.
41843.03.12Rozdziele51Theodorus PaulakCatholicmaleJoannes PaulakMaria Dudra
51843.03.17Rozdziele26Paulus AkimikCatholicmaleNicolaus AkimikMaria Grabania
61843.03.17Rozdziele27Basilius TyndirCatholicmaleStephanus TyndirPelagia Lizak
71843.03.25Rozdziele14Justina KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00146.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.