Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1842)

Page 164 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11842.02.27Męcina Wielka16Maximilanus Smakuła31Rosalia Herrmann20Joannes SmakułaMaria LepakJoannes HerrmannMaria Frincko
21842.10.02Męcina Wielka15Theodorus Zywan40Rosalia Fetz25Simeon ZywanMaria ZelemPetrus FetzCatharina Wal
31842.11.13Męcina Wielka69Joannes Belczyk27Marianna Polanski18Valentinus BelczykAgatha PrzybyłowiczJoannes PolanskiRosalia Wisłocki
41842.11.20Męcina Wielka81Demetrius Boryk35Rosalia Młynar23Maximus BorykAnna JuszczakThomas MłynarMaria Murianka
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00164.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.