Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1844–1845)

Page 166 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11844.02.12Męcina Wielka14Josaphatus Skyrpan25Rosalia Zywan18? SkyrpanAnna KretGeorgius ZywanAnna Jurkowski
21844.11.17Męcina Wielka57Michael Juszczak28Irina Fetz25Demetrius JuszczakEuphimia MizikPetrus FetzMaria Kołodijczyk
31844.11.18Męcina Wielka35Athanasius Fec24YesRosalia Kaczmarczyk21Alexius FecEva LankaBasilius KaczmarczykMaria Smakuła
41845.11.02Męcina Wielka11Michael Kaczmarczyk23Rosalia KaczmarczykTheodorus KaczmarczykMaria JuszczakStephanus KaczmarczykAnna Murianka
51845.11.23Męcina Wielka20Michael Prybyła28Anna Smakuła21Joannes PrybyłaMaria KretJoannes SmakułaAhaphia Pierog
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00166.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.