Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1841–1842)

Page 169 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11841.02.14Wapienne3Niceta Pyrz36YesMaria HałuszczakJoannes PyrzMaria GuzyiMathias HałuszczakAnastasia Fryncko
21841.02.14Wapienne48Andreas Mizik34Eva Kruk26Daniel MizikPelagia PaulakSimeon KrukEva Pyrz
31841.05.31Wapienne14Joannes Prystasz47Pelagia Kołtko22Michael PrystaszAhaphia ProkipczakAthanasius KołtkoMaria Nyszczot
41842.02.20Wapienne15Gabriel Pyrz28Tatianna Mizik20Demianus PyrzMaria PopowczakJoannes MizikAnastasia Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00169.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.