Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1842)

Page 170 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11842.02.27Wapienne50Onuphrius Szkyrpan25Eva Fryncko22Basilius SzkyrpanMaria FilakSimeon FrynckoMaria Ciupka
21842.06.06Wapienne8Joannes Szopa46Pelagia Wozniak19YesBasilius SzopaMaria SmakułaJoannes WozniakAnna Dyki
31842.06.20Wapienne45Theodorus Gała37Anna Fryncko32Daniel GałaJoannes FrynckoEva Hanas
41842.11.20Wapienne54Basilius Szopa28Anna Stopa32Joannes SzopaMaria KretMathias StopaMaria Chimczak
51842.11.20Wapienne3Petrus Zielem32Pelagia Warcholik21YesJoannes ZielemMaria KaczmarczykBasilius PyrzAnna Puchorowski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00170.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.