Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1842–1843)

Page 176 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11842.07.31Pstrążne9Theodorus Rusinko65YesMaria Staszczak46Procopus StaszczakAnastasia Hnatik
21842.11.15Pstrążne26Lukas Sterankiewicz37Feuronia Hnatik33Joannes SterankiewiczFeuronica CirkotJoannes HnatikAnastasia Kozak
31843.02.12Pstrążne7Paulus Sawajda38YesCatharina Tylawska26Simeon SawajdaMaria LipnickiJoannes TylawskaMaria Hnatik
41843.02.26Pstrążne6Simeon Prokopik42YesAnna Szopa32Jacobus ProkopikMaria KopczaJoannes SzopaEva Smakuła
51843.02.26Pstrążne3Alexius Szpak18Pelagia Warcholik24Jacobus SzpakAnna GuzyiAmbrosius WarcholikEva Murianka
61843.03.05Pstrążne14Joannes Sawajda32Rosalia Kopcza15Simeon SawajdaMaria LipnickiStephanus KopczaMaria Cucura
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00176.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.