Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1841–1843)

Page 182 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11841.11.21Rozdziele66Onuphrius Grabania21Maria Tylawski15Petrus GrabaniaMaria TurekJoannes TylawskiAnastasia Dragan
21842.02.27Rozdziele18Onuphrius Borsuk22Pelagia Sepak17Stephanus BorsukMaria ChwalikJacobus SepakAnna Guzy
31842.10.10Rozdziele66Simeon Kołtko50YesAhaphia52YesJoannes KołtkoMaria Dudra
41842.10.30Rozdziele10Nicolaus Kocur21Anna Tylawski19Theodorus KocurMaria TeleppAndreas TylawskiMaria Kaczor
51842.11.20Rozdziele60Petrus Telepp18Thecla Widłak21Joannes TeleppAnna JuszczakMathias WidłakAnna Barszcz
61843.02.26Rozdziele56Basilius Dragan25Anastasia Tylawski17Basilius DraganAnna DraganMathias TylawskiMaria Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00182.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.