Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1843–1844)

Page 184 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11843Rozdziele56Stephanus Widłak30YesMaria Rusyn36Anna BarszczSimeon RusynMaria Borsuk
21844.02.12Rozdziele61Joannes Pregnar32YesThecla Dziadok23Simeon PregnarPelagia DudraJoannes DziadokMaria Szczerba
31844.02.18Rozdziele28Joannes Tyndir36Anna Cap35Basilius TyndirEva PyrzJoannes CapMaria Guresz
41844.08.12Rozdziele65Gregorius Bajus37Maria Kocur48YesPetrus BajusEva PregnarTheodorus KocurAnna Kaczor
51844.11.18Rozdziele12Petrus Kulik19YesMaria Dragan14Joannes KulikEuphimia JuszczakJoannes DraganHelena Kruk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00184.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.