Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1845–1846)

Page 186 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11845.11.23Rozdziele51Thimotheus Paulak19Feuronia Hawrilak29Joannes PaulakAnna DraganAlexius HawrilakAnna Frincko
21846.02.22Rozdziele12Daniel Dragan26Anastasia Kocur20Joannes DraganMaria HolutaTheodorus KocurMaria Telepp
31846.03.01Rozdziele66Romanus Ciepka38Maria Grabania29Petrus CiepkaPelagia HanasPetrus GrabaniaMaria Turko
41846.10.18Rozdziele63Michael Cap23Maria Tyndir22Pantelimonus CapAnna PrybylownaJacobus TyndirAnastasia Karlak
51846.10.18Rozdziele38Basilius Piernak30Anna Tylawski21Joannes PiernakMaria PyrsztaszJoannes TylawskiEva Szopowncz?
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00186.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.