Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1846)

Page 187 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11846.11.15Rozdziele30Petrus Tylawski26Rosalia Cap14Joannes TylawskiAnastasia DraganStephanus CapThecla Krupa
21846.11.22Rozdziele6Alexius Bajus17Maria Kaczor17Simeon BajusAhaphia DudraJoannes KaczorThecla Tylawski
31846.11.23Rozdziele47Basilius Myscowski20Irina Fryncko18Petrus MyscowskiMaria KaczorPantelimonus FrynckoMaria Fryncko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00187.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.