Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1841)

Page 209 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11841.01.29Pstrążne25Joannes BodakCatholicmale1/2VariolaeDemianus BodakEva Dyki
21841.02.06Pstrążne4Joannes KopczaCatholicmale69Naturalis
31841.02.23Pstrążne15Helena HnatykCatholicfemale50Post partumJoannes Hnatyk
41841.02.26Pstrążne12Nicephorus LepakCatholicmale3NaturalisTheodorus LepakCatharina Fetz
51841.03.04Pstrążne14Ahaphia CucuraCatholicfemale7OrdinariaMaria Cucura
61841.03.16Pstrążne23Simeon CucuraCatholicmale9NaturalisJosephus CucuraMaria Hnatyk
71841.03.16Pstrążne15Terentius HnatykCatholicmale1 4/12VariolaeAnna Hnatyk
81841.05.03Pstrążne4Theodosia KopczaCatholicfemale29NaturalisJoannes Kopcza
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00209.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.