Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1841)

Page 212 of dataset 142_6925
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11841.01.02Rozdziele21Athanasius KaczorCatholicmale2/12NaturalisFather: Theodorus Kaczor
Mother: Pelagia Kołodyczyk
21841.01.03Rozdziele62Theodorus PrzybyłaCatholicmale5/12VariolesFather: Joannes Prybyło
Mother: Ahaphia Dziadok
31841.02.10Rozdziele9Basilius TylawskiCatholicmale1NaturalisFather: Stephanus Tylawski
Mother: Eva Frincko
41841.03.05Rozdziele71Basilius KaczorCatholicmale1NaturalisFather: Joannes Kaczor
Mother: Thecla Tylawsky
51841.03.19Rozdziele26Euphimia JakimikCatholicfemale55OrdinariaSpouse: Stephanus Jakimik
61841.04.25Rozdziele63Rosalia CapCatholicfemale3/12NaturalisFather: Pantelimonus Cap
Mother: Anna Prybyła
71841.05.19Rozdziele55Pantelimonus BarszczCatholicmale56Ordinaria
81841.05.25Rozdziele55Maria TelepCatholicfemale7/12NaturalisFather: Daniel Telep
Mother: Eva Kołtko
91841.06.05Rozdziele10Basilius TylawskiCatholicmale1 3/12OrdinariaFather: Andreas Tylawski
Mother: Anna Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00212.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.