Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1847)

Page 223 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11847.05.29Pstrążne12Dionisius LepakCatholicmaleTheodorus LepakCatharina Fec
21847.07.01Pstrążne23Petrus CucuraCatholicmaleJosephus CucuraMaria Hnatik
31847.07.04Pstrążne1Paulus KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoMaria Dragan
41847.07.06Pstrążne22Joannes TylawskiCatholicmaleCosma TylawskiPraxedis Lepak
51847.12.21Pstrążne12Daniel LepakCatholicmaleAndreas LepakAnna Staszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00223.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.