Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1847)

Page 224 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11847.01.021847.01.07Rozdziele25Maria GrabaniaCatholicfemaleSimeon GrabaniaAnna Piernak
21847.01.281847.01.29Rozdziele40Rosalia PregnarCatholicfemaleTheodorus PregnarAnna Lizak
31847.02.131847.02.14Rozdziele13Simeon KaczorCatholicmaleBasilius KaczorAnna Frincko
41847.03.011847.03.03Rozdziele0Pamphilus SywakCatholicmaleIllegitimateAntonius SywakMaria Sywak
51847.03.051847.03.07Rozdziele39Eva WozniakCatholicfemaleJoannes WozniakAnna Dyki
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00224.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.