Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1847)

Page 225 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11847.03.131847.03.14Rozdziele62Joannes PrzybyłaCatholicmaleJoannes PrzybyłaAnastasia Tylawski
21847.04.041847.04.05Rozdziele27Anna TyndirCatholicfemaleStephanus TyndirPelagia Lizak
31847.04.151847.04.18Rozdziele3Rosalia CieplikCatholicfemaleJoannes CieplikMaria Dragan
41847.04.211847.04.22Rozdziele66Basilius GrabaniaCatholicmaleOnuphrius GrabaniaMaria Tylawski
51847.05.111847.05.11Rozdziele47Irina MyscowskiCatholicfemaleIllegitimate? ?Justina Myscowski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00225.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.