Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1847)

Page 226 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11847.05.29Rozdziele54Justina BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva Tylawska
21847.11.06Rozdziele39Maria WozniakCatholicfemaleAlexius WozniakAnna Pyrz
31847.12.18Rozdziele33Anna GrabaniaCatholicfemaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
41847.01.01Wapienne43Josephus TokarczykCatholicmaleStephanus TokarczykMaria Frincko
51847.01.13Wapienne55Basilius PyrzCatholicmaleJoannes PyrzJustina Kret
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00226.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.