Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1847)

Page 227 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11847.02.23Wapienne29Rosalia WarianCatholicfemaleDemianus WarianMaria Lepak
21847.03.24Wapienne1Gregorius PyrzCatholicmaleMaximilianus PyrzAnna Kruk
31847.04.09Wapienne16Joannes KołodiyczykCatholicmaleSimeon KołodiyczykHelena Borsuk
41847.04.29Wapienne2Joannes PyrzCatholicmaleBasilius PyrzMaria Kołtko
51847.06.26Wapienne3Basilius PyrzCatholicmaleNicetas PyrzMaria Haluszczak
61847.09.09Wapienne32Maximilanus BorsukCatholicmaleAndreas BorsukThecla Szopa
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00227.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.