Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1847)

Page 232 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11847.08.09Pstrążne3Constantinus Kołtko30Martha Bodak27Theodorus KołtkoMaria GureszPetrus BodakAnastasia Tylawski
21847.02.07Rozdziele54Maximilianus Bubniak1959Praxedis Dragan22Adalbert BubniakTatianna BarszczJosaphat DraganAnastasia Frincko
31847.02.07Rozdziele66Jacobus Deda2659Praxedis Bajus24YesJoannes DedaSophia Rusarz?Joannes BajusAnna Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00232.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.