Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1847)

Page 235 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11847.08.09Wapienne33Stephanus Bodak33YesPelagia Smolej26Petrus BodakPelagia LipnickiIgnatius SmolejAhaphia Michalczak
21847.08.08Wapienne57Jacobus Borsuk43YesAnastasia Rachell34Joannes BorsukAnna ChimczakJoannes RachellMaria Pyrz
31847.10.24Wapienne22Joannes Koziak48YesPelagia Hałuszczak25Joannes KoziakMaria JuszczakMathias HałuszczakAnastasia Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00235.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.