Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1847)

Page 256 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11847.06.12Wapienne3Maria PyrzCatholicfemale40famesJoannes PyrzMaria Guzy
21847.06.15Wapienne48Procopius MizikCatholicmale4OrdinariaMaria Mizik
31847.06.19Wapienne30Maria KołtkoCatholicfemale44NaturalisGeorgius Kołtko
41847.06.19Wapienne30Mathias KołtkoCatholicmale15OrdinariaGeorgius KołtkoMaria Kobasyk
51847.06.19Wapienne25Maria ChimczakCatholicfemale55NaturalisTheodorus Chimczak
61847.06.19Wapienne49Rosalia SzopaCatholicfemale11OrdinariaJosephus SzopaMaria Michalczyk
71847.06.20Wapienne33Josephus KołtkoCatholicmale9/12NaturalisDemetrius KołtkoHelena Nalernik
81847.06.22Wapienne48Anastasia MizikCatholicfemale21OrdinariaMaria Mizik
91847.06.22Wapienne23Cosma CpenCatholicmale26NaturalisTatianna Cpen
101847.06.24Wapienne3Simeon PyrzCatholicmale13OrdinariaDaniel PyrzAnna Warian
111847.06.28Wapienne49Eva SzopaCatholicfemale5NaturalisJosephus SzopaMaria Michalczyk
121847.07.01Wapienne43Anna TokarczykCatholicfemale13In aqua submersa et per caudem ad Lipinki delata!Stephanus TokarczykMaria Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00256.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.