Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1847)

Page 258 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11847.07.19Wapienne49Joannes MichalczakCatholicmale65pro fame naturalis
21847.07.20Wapienne21Justina PrystaszCatholicfemale1pro fame naturalisConradus PrystaszAnna Kruk
31847.07.21Wapienne8Petrus SzopaCatholicmale1pro fame naturalisJoannes SzopaPelagia Wozniak
41847.07.23Wapienne49Josephus SzopaCatholicmale43pro fame naturalis
51847.07.25Wapienne15Julianna MizikCatholicmale23pro fame naturalisAnna Mizik
61847.07.27Wapienne23Rosalia CpenCatholicfemale38pro fame naturalisJacobus CpenJustina Zielem
71847.07.27Wapienne26Anna NyszczotCatholicfemale6 1/2NaturalisStephanus NyszczotRosalia Frincko
81847.07.27Wapienne47Anna PyrzCatholicfemale1OrdinariaStephanus PyrzEva Szopa
91847.07.29Wapienne24Michael BorsukCatholicmale7 1/2NaturalisJoannes BorsukMaria Chimczak
101847.08.01Wapienne1Maria PyrzCatholicfemale39OrdinariaTheodorus PyrzMaria Karczmarczyk
111847.08.01Wapienne14Nestorius PyrzCatholicmale40 9/12Naturalis
121847.08.04Wapienne26Petrus NyszczotCatholicmale54Ordinaria
131847.08.05Wapienne55Basilius PyrzCatholicmale7/12OrdinariaJoannes PyrzJustina Kret
141847.08.06Wapienne43Josephus TokarczykCatholicmale1/2NaturalisStephanus TokarczykMaria Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00258.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.