Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1848)

Page 269 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11848.06.12Męcina Wielka34Onuphrius Bincarowski24Yes36Maria Zielem19Joannes BincarowskiEuximia PacoltaBasilius ZielemEva Pyrz
21848.06.04Męcina Wielka76Theodorus Karczmarczyk30Yes49Maria Herrmann23Basilius KarczmarczykMaria SmakułaMacarius HerrmannAnna Karczmarczyk
31848.06.05Męcina Wielka16Maximilanus Smakuła37Yes47Praxedis Chomik20Joannes SmakułaMaria LepakGeorgius ChomikMaria Turek
41848.06.18Męcina Wielka58Michael Smakuła35Yes22Maria Zagorski18Joannes SmakułaMaria LepakBlasius ZagorskiMagdalena Przybyło
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00269.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.