Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1849)

Page 284 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11849.02.12Pstrążne27Gregorius Kołtko31Euphrosina Cucura16Gregorius KołtkoAnna KozakMaria Cucura
21849.02.22Pstrążne8Athanasius Tylawski16Pelagia Kozak22Michael TylawskiMaria SzopaTheodorus KozakAnastasia Tychanicz
31849.02.22Pstrążne19Stephanus Staszczak29Anna Zielem18Basilius StaszczakEva SzpakMichael Zielem
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00284.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.