Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1849)

Page 292 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11849.09.02Męcina Wielka29Maria MłynarCatholicfemaleAthanasius MłynarAnna Pyrz
21849.09.14Męcina Wielka76Rosalia KaczmaczykCatholicfemaleTheodorus KaczmaczykMaria Herrmann
31849.10.27Męcina Wielka69Thecla BelczykCatholicfemaleJoannes BelczykMaria Polanski
41849.11.12Męcina Wielka26Maria SzewczykCatholicfemaleTheodorus SzewczykSalomea Zawan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00292.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.