Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1849)

Page 295 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11849.10.05Wapienne48Joannes KołtkoCatholicmaleJosephus KołtkoAnna Mizik
21849.10.20Wapienne22Anna KołtkoCatholicfemaleMichael KołtkoMaria Telep
31849.11.03Wapienne22Maria KołtkoCatholicfemaleJosephus KołtkoPelagia Prokipczak
41849.11.19Wapienne45Stephanus FrinckoCatholicmaleMichael FrinckoMaria Prokipczak
51849.12.03Wapienne44Andreas FrinckoCatholicmaleDaniel FrinckoEva Zywan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00295.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.