Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1848–1849)

Page 296 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11848.10.01Pstrążne26Michael HnatikCatholicmaleTheodorus HnatikMaria Murianka
21849.01.19Pstrążne21Gregorius KołtkoCatholicmalePetrus KołtkoAnna Kozak
31849.06.07Pstrążne23Maria CucuraCatholicfemaleElias CucuraTatianna Lepak
41849.06.15Pstrążne5Theodorus WarcholikCatholicmaleDaniel WarcholikMaria Dyki
51849.07.02Pstrążne19Andreas StaszczakCatholicmaleJoannes StaszczakAnna Warcholik
61849.07.04Pstrążne17Joannes TchorCatholicmaleDaniel TchorRosalia Warcholik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00296.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.