Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1849)

Page 322 of dataset 142_6925
No.Death
Date
Burial
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FamilyNotes
11849.04.24Rozdziele16Joannes KoreczCatholicmale8NaturalisFather: Michael Korecz
Mother: Maria Piernak
21849.04.27Rozdziele23Stephanus DraganCatholicmale35Ordinaria
31849.05.04Rozdziele23Anna DraganCatholicfemale2 1/2NaturalisFather: Stephanus Dragan
Mother: Maria Dziadok
41849.05.14Rozdziele17Basilius WozniakCatholicmale27Pro fame naturalisFather: Joannes Wozniak
Mother: Maria Telep
51849.05.21Rozdziele51Stephanus PaulakCatholicmale46Pro fame naturalisFather: Joannes Paulak
Mother: Anna Dragan
61849.05.24Rozdziele20Petrus DraganCatholicmale68Naturalis
71849.06.22Rozdziele12Basilius TylawskiCatholicmale3/12OrdinariaFather: Daniel Tylawski
Mother: Anna Borsuk
81849.08.08Rozdziele12Petrus DraganCatholicmale1/12NaturalisFather: Daniel Dragan
Mother: Anastasia Kocur
91849.08.15Rozdziele0Justina SzopaCatholicfemalecirca 40Cholera initinere domum reduxSpouse: Theodorus Szopa
101849.08.18Rozdziele20Anna DraganCatholicfemale31CholeraSpouse: Joannes Dragan
111849.08.20Rozdziele55Basilius TelepCatholicmale64Cholera
121849.08.21Rozdziele20Joannes DraganCatholicmale41Cholera
131849.08.21Rozdziele53Maria BubniakCatholicfemale7 1/2CholeraFather: Josephus Bubniak
Mother: Eva Telep
141849.08.21Rozdziele60Joannes TelepCatholicmale5OrdinariaFather: Petrus Telep
Mother: Thecla Widłak
151849.08.21Rozdziele12Joannes DraganCatholicmale53Cholera
161849.08.22Rozdziele12Pelagia KaczorCatholicfemale28CholeraSpouse: Stephanus Kaczmarczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00322.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.