Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1850)

Page 327 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11850.09.05Męcina Wielka43Maria PrystaszCatholicfemaleJoannes PrystaszAnastasia Mizik
21850.10.01Męcina Wielka3Michael SzopaCatholicmaleDemianus SzopaBarbara Rachel
31850.10.04Męcina Wielka21Michael SmakułaCatholicmaleAndreas SmakułaFeuronia Zywan
41850.10.14Męcina Wielka36Rosalia ZielemCatholicfemaleThimotheus ZielemMaria Mizik
51850.10.28Męcina Wielka45Maria JasiewiczCatholicfemaleJacobus JasiewiczPelagia Karczmaczyk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00327.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.