Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1852–1853)

Page 336 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11852.10.08Męcina Wielka31Anastasia KretCatholicfemaleGregorius KretMaria Karczmarczyk
21853.01.01Męcina Wielka26Maria SzewczykCatholicfemaleTheodorus SzewczykSalomea Zawada
31853.01.14Męcina Wielka35Anastasia FecCatholicfemaleIllegitimate? ?Anna Fec
41853.03.16Męcina Wielka54Eva BorsukCatholicfemaleBasilius BorsukRosalia Paryłowski
51853.04.01Męcina Wielka7Helena KarczmarczykCatholicfemaleBasilius KarczmarczykRosalia Juszczak
61853.04.01Męcina Wielka7Anna KarczmarczykCatholicfemaleBasilius KarczmarczykRosalia Juszczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00336.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.