Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1853–1854)

Page 338 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11853.12.09Męcina Wielka16Maria SmakułaCatholicfemaleMaximilianus SmakułaPraxedis Chomik
21854.02.01Męcina Wielka26Rosalia SzewczykCatholicfemaleTheodorus SzewczykSalomea Zawada
31854.03.11Męcina Wielka83Joannes JuszczakCatholicmaleBasilius JuszczakTheodosia Telep
41854.05.19Męcina Wielka32Joannes KretCatholicmaleJosephus KretMaria Paryłowski
51854.08.01Męcina Wielka44Michael KretCatholicmaleAndreas KretEva Mizik
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00338.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.