Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839–1840)

Page 34 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.10.27Wapienne14Anna PrystaszCatholicfemaleNestorius PrystaszEva Warian
21839.11.16Wapienne25Joannes ChimczakCatholicmalePaulus ChimczakAnna Frincko
31839.12.07Wapienne28Anna NyszczotCatholicfemaleNicolaus NyszczotMaria Młynar
41839.12.11Wapienne30Andreas KołtkoCatholicmaleGeorgius KołtkoMaria Kobasyk
51839.12.30Wapienne3Anna CiupkaCatholicfemaleIgnatius CiupkaMaria Kruk
61840.01.02Wapienne2Anastasia BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukMaria Chimczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00034.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.