Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1840)

Page 36 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11840.04.23Wapienne19Stephanus FrinckoCatholicmalePetrus FrinckoHelena Pristasz
21840.08.01Wapienne10Elias KrukCatholicmaleTheodorus KrukMaria Borsuk
31840.08.02Wapienne30Joannes SzopaCatholicmaleJacobus SzopaPraxedis Bodak
41840.08.04Wapienne9Pantalemon HałuszczakCatholicmaleMathias HałuszczakAhaphia Dragan
51840.08.10Wapienne3Joannes PyrzCatholicmaleNicetas PyrzEva Frincko
61840.08.26Wapienne49Basilius SzopaCatholicmaleJosephus SzopaMaria Michalczak
71840.08.27Wapienne45Andreas FrinckoCatholicmaleMichael FrinckoMaria Prokipczak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00036.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.