Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1855–1856)

Page 364 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11855.04.01Wapienne13Petrus PrystaszCatholicmaleMichael PrystaszJustina Hanas
21855.04.20Wapienne6Maria PyrzCatholicfemaleTheodorus PyrzJustina Tylawski
31855.07.14Wapienne23Athanasius SzkyrpanCatholicmaleAndreas SzkyrpanMaria Kruk
41856.01.01Wapienne28Stephanus NyszczotCatholicmalePetrus NyszczotAnastasia Szopa
51856.02.06Wapienne24Thimotheus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukEuximia Kruk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00364.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.