Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Death records (1855–1856)

Page 373 of dataset 142_6925
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11855.04.20Wapienne44Maria FrinckoCatholicfemale68OrdinariaSimeon Frincko
21855.07.04Wapienne35Michael PyrzCatholicmale14OrdinariaJoannes Pyrz
31855.07.07Wapienne21Joannes KrukCatholicmale5OrdinariaGregorius Kruk
41855.07.14Wapienne12Theodorus FrinckoCatholicmale4OrdinariaBasilius Frincko
51855.03.17Wapienne23Maria CpienCatholicfemale45mortua in Hungaria ex relatione Dominicali in Ropei de die 5 Juni 1855 [...] pertinentemJoannes Cpien
61856.02.20Wapienne26Maria NyszczotCatholicfemale68OrdinariaTheodorus Nyszczot
71855.08.28Wapienne22Maria TelepCatholicfemale49mortua in Hungaria in Henczeda Secundum Testimonium Mortu... ... elepsusu in Comitatu BicharensiMichael Kołtko
81856.05.30Wapienne47Basilius FrinckoCatholicmale3/12OrdinariaTheodorus FrinckoEva Chanas
91856.12.01Wapienne23Athanasius SkyrpanCatholicmale1 5/12OrdinariaAndreas SkyrpanMaria Telawski
101856.12.06Wapienne32Thecla SzopaCatholicfemale2/12OrdinariaAndreas SzopaTatianna Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00373.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.