Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1859)

Page 444 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11859.02.14Rozdziele11Joannes NowakCatholicmaleJosephus NowakRosalia Tylawski
21859.03.02Rozdziele86Maria DraganCatholicfemaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
31859.03.12Rozdziele41Justina FrinckoCatholicfemalePetrus FrinckoMaria Bajus
41859.07.01Rozdziele72David DraganCatholicmaleNicolaus DraganBarbara Herman
51859.07.02Rozdziele67Maria PyrzCatholicfemaleJoannes PyrzRosalia Frinczko
61859.07.28Rozdziele12Theodorus DraganCatholicmaleDemetrius DraganVictoria Szurek
71859.07.03Rozdziele33Maria GrabaniaCatholicfemaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00444.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.