Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1859)

Page 445 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11859.08.04Rozdziele66Parascevia GrabaniaCatholicfemaleOnufrius GrabaniaMaria Tylawski
21859.10.19Rozdziele14Michael DraganCatholicmaleRoman DraganMaria Borsuk
31859.10.19Rozdziele14Pellagia DraganCatholicfemaleRoman DraganMaria Borsuk
41859.10.19Rozdziele30Thimoteus TylawskiCatholicmalePetrus TylawskiRosalia Cap
51859.11.12Rozdziele47Damianus MyscowskiCatholicmaleBasilius MyscowskiAnna Kłapacz
61859.11.07Rozdziele2Michael OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakMaria Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00445.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.