Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1857–1859)

Page 449 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11857.02.23Wapienne120Joannes Polinska3237Anna Prokopczak25Andreas PolinskaMaria HnatowiczPetrus ProkopczakMaria Smakuła
21858.11.07Wapienne48Joannes Mizik54Yes29Martha Warrian57YesDaniel MizikPelagia DziadokJoannes WarrianMaria Hochmal
31858.11.27Wapienne14Elias Pyrz39Yes56Maria Pyrz27Joannes PyrzAnna ChymczakAthanasius PyrzRosalia Prystasz
41859.11.06Wapienne9Joannes Hałuszczak30Anna Borsuk25Mathias HałuszczakAhafia DraganJoannes BorsukMaria Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00449.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.